Sunday, 9 September 2012

He is all I needMaria Magdalena


DIE AARDE IS VOL VAN SY HEERLIKHEID