Sunday, 20 April 2014

Die wind

Net soos die wind wegraak wanneer ek my hand toemaak net so raak 'n lewe weg. Siel gees verdwyn. Kan God dit sien. Waarheen. Asem. Weg. Here.

Loop die beker oor. Here. Here.