Sunday, 19 April 2015

Wat word, Here

Ons wat ouer is Vader, het geleentheid gehad om meer insig te kry in die lewe. Maar Here, wat van die wat so vreeslik na aan ons was, wat ons lief gehad het. Wat jonk van ons weggeneem is. Is daar vir hulle bietjie ekstra genade.  Die liefde tussen man en vrou, daar by U ..... maar ...